经典案例

安贞西里

ān zhēn xī lǐ

华强国际公馆

huá qiáng guó jì gōng guǎn

中建瑜和城

zhōng jiàn yú hé chéng

中建林溪上郡

zhōng jiàn lín xī shàng jùn

俊发俊逸峰

jùn fā jùn yì fēng

美伦橖颂

měi lún táng sòng

佳湖熹祥苑

jiā hú xī xiáng yuàn

北龙湖·金茂府

běi lóng hú ·jīn mào fǔ

宜居•小乔书苑

yí jū •xiǎo qiáo shū yuàn

华富丽苑

huá fù lì yuàn

嘉润花园

jiā rùn huā yuán

蓝葆湾

lán bǎo wān